Exploderende staalprijzen

Exploderende staalprijzen

Wellicht heeft u het via andere kanalen al vernomen dat de staalprijzen enorm onder druk staan.

Sinds 30 november 2020 t/m 6 januari is de staalprijs van balken met zo’n 17 cent per kilogram gestegen en die van kokers rond de 24 cent per kilogram.

De grondstofprijzen voor staal laten op dit moment een extreme stijging zien. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn schaarste van schroot en sterk stijgende ijzerertsprijzen. Ook is er schaarste in met name coils waaruit platen en kokers/buizen geproduceerd worden. Een belangrijke oorzaak hiervan is een sterk herstel in Azië en een achterblijvende productiecapaciteit bij de staalfabrieken. Dit zorgt voor een wereldwijde prijsexplosie van de staalprijzen. De situatie is zo extreem dat een groot aantal staalfabrieken op dit moment geen prijzen meer afgeven.

We verwachten dat het hier niet bij blijft en dat de komende weken de prijzen nog verder doorstijgen met 4 tot 8 cent per kilogram.

Neem contact op met ons om samen de actuele staalprijs te bepalen van lopende offertes.

Wij proberen u in de komende periode zo goed mogelijk te informeren.

Gerelateerd


Ander nieuws

23-8-2021 Jac Reijns Staalconstructie Alphen bestaat 40 jaar!
5-8-2021 Bouwvak-vakantie 2021
8-4-2021 Montage staalconstructie - bedrijfsruimte & woning Roosendaal
21-12-2020 Kerstsluiting 2020/2021
14-12-2020 Update: Herontwikkeling voormalig V&D Eindhoven
16-11-2020 Herontwikkeling voormalig V&D Eindhoven