Open BIM

Open BIM

Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V. heeft een eigen tekenkamer waar gebruik wordt gemaakt van het 3D-tekenpakket Tekla Structures. Met dit tekenpakket zijn we 100% BIM. BIM staat voor Bouw Informatie Model.

Binnen een bouwproces werken veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen zijn niet altijd even duidelijk en zijn vaak per project verschillend. De dynamiek van het grote aantal betrokken partijen en de grote hoeveelheid gegevens binnen een project, maakt dat de kans op faalkosten en inefficient werken groot is.

Werken volgens BIM is een filosofie die er voor zorgt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in één digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.  Samenwerking en samen informatie uitwisselen zijn hierbij de centrale sleutelwoorden. Om dit op een laagdrempelige manier te implementeren heeft Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. hiervoor het Reijns Extranet met geïntegreerde BIM-server ontwikkeld waarop u kunt inloggen en snel bij alle projectgebonden data kan.

Kijk op het YouTube-kanaal van Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. voor meer info over BIM, BimSight en Tekla Structures.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers. Onze contactgegevens vindt u door hier te klikken.