Disclaimer

Disclaimer Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.

De informatie die door Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.

 

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

zie ook:  Disclaimer E-MAIL Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers. Onze contactgegevens vindt u door hier te klikken.