Onderhoudsvoorschriften

Onderhoudsvoorschriften

Thermisch verzinken

Thermisch verzinken is vrijwel onderhoudsvrij. Een tweejaarlijkse inspectie is echter nodig voor het behouden van de garantie. Schade door mechanische invloeden van buitenaf vallen buiten de garantie. Echter dient er spoedig een reconditionering van de zinklaag plaats vinden om erger te voorkomen.

Voor thermisch verzinkte producten geldt het volgende reconditioneringsadvies:

  1. Eventueel loszittende zinkschilfertjes verwijderen. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil en corrosieproducten verwijderen en daarna ontvetten. Over een breedte van circa 10 mm. ook de aangrenzende nog intact zijnde zinklaag op die wijze reinigen en ontvetten.
  2. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound met een langharig kwastje aanbrengen tot een droge laagdikte van circa 100 µm. De zinkstofcompound dient in de droge laag minimaal 92 gewichtsproducten zinkstof te bevatten.
  3. De zinkstofcompound afdekken met een alumimium- of ijzerglimmerdekverf.
  4. Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt in verband met de geringe laagdikte-opbouw niet aanbevolen.

Indien schade aan de zinklaag veroorzaakt is tijdens transport, montage of reparatie-/herstelwerkzaamheden is reconditionering toegestaan indien de som van de te reconditioneren plekjes niet meer is dan 1 % van de totale oppervlakte van het verzinkte onderdeel en de te  reconditioneren plek niet groter is dan 100 cm².

 

Duplex (2 lagen) poedercoaten 

Goed onderhoud is essentieel voor het poedercoatsysteem. Afhankelijk van de positie en structuur van de gepoedercoate zaak dient de volgende frequentie van reiniging in acht genomen te worden. Bij nalatig onderhoud vervalt iedere vorm van garantie. 

Positie en structuur

Frequentie van reinigen

Vlak beregend oppervlak

2 x per jaar

Vlak onberegend oppervlak

3 x per jaar

Geprofileerd beregend  oppervlak

3 x per jaar

Geprofileerd onberegend oppervlak

4 x per jaar

Reinigingsplan:

  1. Verwijderen van grof vuil door middel van afspuiten met leidingwater.
  2. Het benevelen/besproeien met en laten inwerken van een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel.
  3. Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met gebruik van "non-woven nylon" handpad wit.
  4. Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater.

De reinigingsmiddelen mogen de coating en de ernaast gelegen materialen nooit aantasten. Daarom zijn uitsluitend neutrale middelen met een pH-waarde tussen 6 en 8 toegestaan. Ook mogen de reinigingsmiddelen geen krassend en/of schurend en/of fijn schurende materialen bevatten. Het spreekt dus vanzelf, dat schuurlinnen, schuurpapier, staalwol, scoth-brite, staalborstel en andere soortgelijke grove werktuigen/materialen niet bruikbaar zijn.

Ondanks de toepassing van uitstekende UV bestendige poedercoatings en zelfs met een zorgvuldige periodieke reiniging, is een behandeling met een wasachtig product zinvol voor een extra beschermend effect.

 

Onderhoudsvoorschriften 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers. Onze contactgegevens vindt u door hier te klikken.