Voorwaarden

Voorwaarden

Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. werkt op basis van de Metaalunievoorwaarden. Op al onze offertes, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, van toepassing. Dit geldt ook voor onze dienst Digimeet. De Metaalunievoorwaarden stellen wij u, middels de links hieronder, digitaal ter beschikking.

 

Metaalunie-vooraarden spacer metaalunievoorwaarden_2008_Nederlands_a4
Metaalunie-conditions spacer metaalunievoorwaarden_2008_English_a4
Metaalunie-Bedingungen spacer metaalunievoorwaarden_2008_Deutsch_a4

 

  

 

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers. Onze contactgegevens vindt u door hier te klikken.