Engineering

Engineering

Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. beschikt over de modernste computerapplicaties om uw project (groot of klein) tot in het kleinste detail te ontwerpen. In het algemeen zijn er een zestal stappen te onderscheiden voor het engineeren van een project. Vaak vinden stap 1 t/m 3 in een eerder stadium plaats en niet bij JR. In de toelichting zult u zien dat dit niet altijd verstandig is. Kies zelf vanaf welke stap Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. uw partner is voor het ontwikkelen van uw project.

 

1. Brainstrormfase

In nauw overleg met de klant wordt het pakket van wensen opgesteld. D.m.v. handmatige schetsen kunnen snel de wensen en de mogelijkheden op elkaar afgestemd worden.

 

 

2. Architectonische tekeningen

De handmatige schetsen worden 3-dimensionaal uitgewerkt op de computer. Het resultaat hiervan wordt per tekening en als 3D-animatie op internet ter goedkeur aan de klant aangeboden. Vaak zullen er nog details wijzigen. Deze worden uiteraard vakkundig verwerkt zodat er een architectonische tekening uit voort komt waarin alle wensen van de klant verwerkt zijn. Op deze tekening staat een plattegrond en een 3D aanzicht van het te bouwen object.

 

3. Hoofdberekening van de draagconstructie  

De architectonische tekening wordt bij JR door een gediplomeerd staalconstructeur onder de loep genomen. De constructeur bepaald met een geavanceerd computerprogramma de profileringen van de hoofddraagconstructie. Afhankelijk van de optredende belastingen worden de ideale profielgroottes gegenereerd. Door de ruime praktijkervaring die de mensen van Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V. hebben, kan er een zeer goed ingespeeld worden op de  theoretische berekening in combinatie met de praktisch uitvoering. Door de theorie en de praktijk al vanaf stap 1 in ogenschouw te nemen, wordt er een constructie gerealiseerd die voldoet aan de Normeringen en die praktisch goed uitvoerbaar is. Het gevolg is dan ook een efficiënte constructie in zowel prijs als kwaliteit! De hoofdberekeningen worden u in 3-voud aangeboden. Met de architectonische tekening en de hoofdberekeningen van de draagconstructie kan een extern adviesbureau aan het werk voor de hinderwet / milieuvergunningen. Dit extern bureau kan natuurlijk ook door JR aangestuurd worden. Indien u dit wenst, dienen hierover vooraf duidelijke afspraken gemaakt te worden.

 

4. Constructietekeningen

Na het berekenen van de constructie worden de door de constructeur bepaalde profielen ingetekend in de architectonische tekening. Gevolg hiervan is, is dat deze tekening omgevormd worden naar constructietekeningen. Constructietekeningen zijn de basis voor eventuele productie.

 

 

5. Detailberekeningen van de draagconstructie

Naast hoofdberekeningen zijn voor productie (dus niet voor vergunningaanvraag) ook de detailberekeningen onmisbaar. Waar hoofdberekeningen de profielgroottes bepalen, daar bepalen detailverbindingen de knooppunten van twee of meer profielen. Hierbij moet u denken aan het aantal bouten wat nodig is, welke schetsplaatdikte vereist is en met welke las de platen aan de profielen gelast moeten worden. Samen met de hoofdberekeningen vormen de detailberekeningen de schakel tot een degelijke constructie. Indien één van beide berekeningen niet voldoet, dan kan dat de zwakste schakel zijn die lijdt tot het bezwijken van de constructie.

In de praktijk blijkt vaak dat maar bij een enkel architectenbureau naast de hoofdberekeningen ook de detailberekeningen meegeleverd zijn. De klant verwacht echter vaak dat berekeningstechnisch alles compleet is. Dat is dus, een uitzondering daargelaten, niet het geval. Als u de engineering aan JR overlaat kan u er zeker van zijn dat alles aangeleverd wordt waarmee geproduceerd kan worden. Dus ook de detailberekeningen! Net als de hoofdberekeningen worden de detailberekeningen u in 3-voud aangeboden.

 

 

6. Tekeningen voor productie

Als de detailberekeningen bij de tekenaar bekend zijn worden de constructietekeningen bijgewerkt. De knooppunten worden ingetekend en de productietekeningen worden gegenereerd. Als laatste wordt een 3D- montage tekening gemaakt zodat de complete constructie keurig netjes gemonteerd kan worden.

 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers. Onze contactgegevens vindt u door hier te klikken.